MVDr. Dominika Švehlová
Pro zdraví a pohodu koní

Kde se konají mé semináře?

Na této stránce najdete mé semináře, přednášky nebo workshopy, kterých se můžete zúčastnit, včetně tématu a podmínek účasti.

Označené jsou semináře zahrnuté do vzdělávacího programu Rehabilitační, rekondiční a regenerační péče pro koně Institutu zdraví zvířat.

10. 11. 2021 a 1. 12. 2021 Webinář: Nauč se dívat na kopyta I

Pořadatel: Sdružení SRAZ

Podrobnosti na FB události Nauč se dívat na kopyta I (10. 11. 2021) nebo Nauč se dívat na kopyta I (1. 12. 2021).

Tento krátký tříhodinový webinář má za cíl ukázat posluchačům, jak obecně vypadá zdravé a funkční kopyto českého domácího jezdeckého či vozatajského koně. Řekneme si na něm, jak se na kopyta dívat, co na nich sledovat a jak hodnotit.
nauc-se-divat-na-kopyta-i-webinar-s-mvdr-dominikou-svehlovou
Nauč se dívat na kopyta I.
Každý majitel koně by si měl vycvičit oči na to, jak mají vypadat zdravá a funkční koňská kopyta. A protože neexistuje jeden jediný model takového kopyta, je třeba znát obecná pravidla i souvislosti tvaru kopyt se zbytkem těla koně. A pak sledovat koňský pohyb, ochotu pracovat a provádět to, co po něm jezdec chce, a zpětně to dávat do souvislosti se vzhledem jeho kopyt v minulosti i současnosti.
Kvůli krátkému času, který budeme mít k dispozici, se už nebudu zabývat anatomií kopyta. Prosím proto posluchače, aby si ji před webinářem prošli v dostupných knihách či jiných kvalitních textech. Budeme se na kresbách, schématech a fotografiích věnovat právě cvičení oka – posuzování tvaru kopyta a hodnocení, zda je nebo není správný či aspoň „ucházející“ pro bezproblémový pohyb koní.
Aby byl webinář aspoň trochu interaktivní, dostanou posluchači předem pracovní listy, které si mohou vytisknout a během webináře s nimi pracovat.
Samozřejmě po celou dobu spolu budeme diskutovat, protože stejně tak, jak neexistuje jeden jediný správný tvar koňského kopyta, neexistuje ani jeden jediný správný názor na něj.

24. 11. 2021 a 8. 12. 2021 Webinář: Nauč se dívat na kopyta II

Pořadatel: Sdružení SRAZ

Podrobnosti na FB události Nauč se dívat na kopyta II (24. 11. 2021) nebo Nauč se dívat na kopyta II (8. 12. 2021).

Tento tříhodinový webinář je určen pro účastníky prvního webináře Nauč se dívat na kopyta koní, kteří už mají informace, jak posuzovat tvary kopyt.
Nauč se dívat na kopyta II.
V tomto webináři na získané a procvičené znalosti navážeme. Nejdříve si rychle zopakujeme znaky, které budeme sledovat na fotografiích koňských kopyt. Pak se seznámíme s nejčastějšími deformitami nebo nepravidelnostmi kopyt a vysvětlíme si jejich dopad na pohyb, výkon a zdraví koně. Následně si opět projdeme celou řadu fotografií deformovaných nebo nepravidelných kopyt, zkusíme podle nich odhadnout, co se asi v kopytě děje a jaké následky to pro koně má. Nakonec prodiskutujeme, jak by se daly tyto problémy odstranit nebo aspoň zmírnit. Poslední část bude vedená pouze formou návrhů a tipů, nikoli jasných doporučení, protože pouze podle pár fotografií nelze odhadnout celou problematiku deformovaných kopyt. Řekneme si proto, na co by se měl případný podkovář nebo kopytář také soustředit a co by měl vyhodnotit.
Prosím účastníky, aby měli po ruce texty z prvního webináře, kde jsou přehledná schémata korektního tvaru kopyt, se kterým budou fotografie porovnávat.

12. 2. 2022 Volenice: Biomechanika pohybu koní a principy zdravého výcviku/tréninku

Pořadatel: Ing. Kateřina Kumble


Podrobnosti na FB události Biomechanika pohybu koní, Kopyta s MVDr. Dominikou Švehlovou

- Základy anatomie pohybové soustavy koní a základní fyziologie pohybu koní.
- Rozbor jednotlivých chodů ve volnosti i pod sedlem, ruchy a jejich základní vlastnosti, pohyby končetin, hřbetu a krku koně během kroku, klusu a cvalu a to, jak je může pozitivně i negativně ovlivnit jezdec či pomocné otěže.
- Základní poznatky o těžišti a rovnováze koní, jejich přirozené křivosti, jezdeckých i zdravotních následcích nesprávné rovnováhy.
- Principy a jednotlivé prvky správného výcviku a práce koně, a to ze země, na lonži a pod sedlem - jak koně narovnat, zlepšit jeho rovnováhu a pohyb, jak mu gymnasticky procvičovat tělo, aby zůstalo zdravé a dobře pohyblivé a kůň tak mohl spokojeně vozit svého člověka.
- Seminář bude plný obrázků, fotek, videí a praktických rad a tipů na zdravou a prospěšnou práci s koněm ze země i pod sedlem, ať už pro sportovní účely, pro radost nebo v rámci rehabilitace koně po nějaké nemoci či úraze.

13. 2. 2022 Volenice: Fyziologie a patologie kopyt koní

Pořadatel: Ing. Kateřina Kumble

Podrobnosti na FB události Biomechanika pohybu koní, Kopyta s MVDr. Dominikou Švehlovou

Seminář je součástí vzdělávacího programu Rehabilitační, rekondiční a regenerační péče pro koně Institutu zdraví zvířat

- Co to je "zdravé kopyto", "funkční kopyto" a "deformované kopyto" a jak tyto stavy poznat při pohledu zvenčí i podle rentgenologických snímků.
- Souvislosti tvaru a funkce kopyt a zbytku těla: jak kopyta ovlivňují postoj končetin, držení těla, pohyb, ale třeba i symetrii chrupu.
- Ovlivnění zdraví kopyt prostředím, ve kterém koně žijí.
- Tipy na různá opatření, aby kopyta zůstala zdravá funkční
- Seminář bude prokládán celou řadou fotografií a videí.
- Základní principy podkování a různými filozofiemi bosého trimu.
- Na koních názorně ukázky focení kopyt, aby bylo možné podle snímku kopyto posoudit.
- Posouzení kopyt "naživo" a diskuse o jejich úpravách.
- po předchozí domluvě lze zaslat pro posouzení fotografie vlastního koně

26. 2. 2022 Volenice: Biomechanika pohybu koní a principy zdravého výcviku/tréninku

Pořadatel: Ing. Kateřina Kumble


Podrobnosti na FB události Biomechanika pohybu koní, Kopyta s MVDr. Dominikou Švehlovou 

- Základy anatomie pohybové soustavy koní a základní fyziologie pohybu koní.
- Rozbor jednotlivých chodů ve volnosti i pod sedlem, ruchy a jejich základní vlastnosti, pohyby končetin, hřbetu a krku koně během kroku, klusu a cvalu a to, jak je může pozitivně i negativně ovlivnit jezdec či pomocné otěže.
- Základní poznatky o těžišti a rovnováze koní, jejich přirozené křivosti, jezdeckých i zdravotních následcích nesprávné rovnováhy.
- Principy a jednotlivé prvky správného výcviku a práce koně, a to ze země, na lonži a pod sedlem - jak koně narovnat, zlepšit jeho rovnováhu a pohyb, jak mu gymnasticky procvičovat tělo, aby zůstalo zdravé a dobře pohyblivé a kůň tak mohl spokojeně vozit svého člověka.
- Seminář bude plný obrázků, fotek, videí a praktických rad a tipů na zdravou a prospěšnou práci s koněm ze země i pod sedlem, ať už pro sportovní účely, pro radost nebo v rámci rehabilitace koně po nějaké nemoci či úraze.

27. 2. 2022 Volenice: Fyziologie a patologie kopyt koní

Pořadatel: Ing. Kateřina Kumble

Podrobnosti na FB události Biomechanika pohybu koní, Kopyta s MVDr. Dominikou Švehlovou

Seminář je součástí vzdělávacího programu Rehabilitační, rekondiční a regenerační péče pro koně Institutu zdraví zvířat

- Co to je "zdravé kopyto", "funkční kopyto" a "deformované kopyto" a jak tyto stavy poznat při pohledu zvenčí i podle rentgenologických snímků.
- Souvislosti tvaru a funkce kopyt a zbytku těla: jak kopyta ovlivňují postoj končetin, držení těla, pohyb, ale třeba i symetrii chrupu.
- Ovlivnění zdraví kopyt prostředím, ve kterém koně žijí.
- Tipy na různá opatření, aby kopyta zůstala zdravá funkční
- Seminář bude prokládán celou řadou fotografií a videí.
- Základní principy podkování a různými filozofiemi bosého trimu.
- Na koních názorně ukázky focení kopyt, aby bylo možné podle snímku kopyto posoudit.
- Posouzení kopyt "naživo" a diskuse o jejich úpravách.
- po předchozí domluvě lze zaslat pro posouzení fotografie vlastního koně

26. 3. 2022 Nový Hojkov: Biomechanika a zdravý výcvik koní

Pořadatel: Iva Vacková

Podrobnosti se ujasňují!

Tento jednodenní seminář seznámí posluchače s základy biomechaniky pohybu koní a s výcvikem a prací ze země či pod sedlem, které správný pohyb koně podpoří.

Posluchači se seznámí se základními principy pohybu koní ve volnosti a pod sedlem. Upřesníme na něm jednotlivé chody, ruchy a jejich základní vlastnosti, pohyby končetin, hřbetu a krku koně během kroku, klusu a cvalu a to, jak je může pozitivně i negativně ovlivnit jezdec či pomocné otěže. Ujasníme si základní poznatky o těžišti a rovnováze koní, jejich přirozené křivosti i o reakci a následcích nesprávné rovnováhy na svaly a klouby. Posluchači se také dozvědí, jak mohou pohyb celého těla ovlivnit bolavé zuby nebo nevyvážená kopyta či nepadnoucí sedlo nebo těsná uzdečka.

Řekneme si, jak správným výcvikem, prací ze země, lonžováním a ježděním koně narovnat , zlepšit jeho rovnováhu a pohyb, jak mu gymnasticky procvičovat tělo, aby zůstalo zdravé a dobře pohyblivé a kůň tak mohl spokojeně vozit svého člověka.

Seminář bude plný obrázků, fotek, videí a praktických rad a tipů na zdravou a prospěšnou práci s koněm ze země i pod sedlem, ať už pro sportovní účely, pro radost nebo v rámci rehabilitace koně po nějaké nemoci či úraze. V případě příznivého počasí si vyhodnotíme pohyb koní i prakticky.

0

Košík