Veterinární ošetření, fyzioterapie, manuální techniky

Kromě běžné veterinární terapie nabízím ošetření koní pomoci manuálních technik - Dornovou metodou, metodou Equine Touch, baňkováním a tejpováním. Samozřejmostí je posouzení celkového stavu koně včetně kopyt a jeho pohybu, posouzení sedla, a následné doporučení další práce, rehabilitace a cvičení.

Dornova metoda

Nabízím ošetření koní a psů Dornovou metodou.

Jedná se o celostní nediagnostickou metodu, která pracuje s klouby a fasciemi. Jemným a zvířeti příjemným způsobem napravuje postavení jednotlivých kloubů a uvolňuje stažené fascie.

Dornova metoda je vhodná pro zvířata s ortopedickými či neurologickými problémy, po úrazu nebo v době rekonvalescnce. Narovnává koně křivé pod jezdcem, uvolňuje ztuhlá a opotřebovaná zvířata. Je ale vhodná i jako preventivní udržování pohybové soustavy u zdravých zvířat, například po sportovní sezóně, po mláděti nebo u seniorů. Slouží také jako výborná paliativní léčba u těch, kteří tu s námi již dlouho nepobudou, ale majitel jim chce dopřát pohodlí a spokojenost v posledních chvílích.

Ošetření trvá přibližně 45 minut, po něm je třeba zvířeti zajistit po dobu 4 dnů klidový režim.

Fasciální řetězce, fasciální manipulace

Vynikající doplnění Dornovy metody i samostatná metoda pro ošetření měkkých tkání.

Jedná se o neivazivní a koním velmi příjemnou, zato účinnou metodu ošetření bolesti, chronických zánětů a ztuhlostí, křivosti těla, exteriérových nedostatků získaných nesprávnou prací nebo předchozím zraněním či nemocí, vynikající pro přípravu mladých koní na obsednutí, udržování koní v pracovní zátěži, zlepšení kvality života starých koní, důležitá součást rehabilitace po úrazu nebo nemoci.

Kromě uvolnění důležitých měkkých tkání, především fascií, přispívá i k narovnání křivosti, zlepšuje vnitřní rovnováhu těla, uvědomování si jednotlivých částí těla a tím i koordinaci pohybu. Díky tomu koni dodá zdravou sebedůvěru v dobře fungující tělo - a s ní i ochotu pracovat nebo s sebou nechat manipulovat člověk.

Ošetření trvá přibližně 45 minut a po něm by měly především po prvních ošetřeních následovat 3 dny klidu. Při opakovaných "udržovacích" ošetřeních už klidový režim není bezpodmínečně nutný.

Veterinární služby

Z nedostatku času a kvůli jinému pracovnímu vytížení dojíždím za pacienty v terénu jen výjimečně. Lze se však domluvit na následující úkony:

  • parazitologické vyšetření trusu kvalitativní i kvantitativní (tedy počet vajíček na gram trusu, nutné pro správné vyhodnocení účinnosti antiparazitárních přípravků),
  • mikrobiologické a mykologické vyšetření biologických vzorků (kůže apod.),
  • vyšetření pohybového aparátu včetně kopyt,
  • posouzení sedel, podkování, práce s koněm,
  • vypracování plánů rekonvalescence koní po zranění a nemocech, rekondiční cviky, pohybová terapie,
  • vypracování očkovacích a odčervovacích plánů na míru,
  • úpravy ustájení a životního prostředí koně pro zlepšení jejich zdraví (zdravá kopyta, dýchání, trávení, psychické problémy apod.).
Pro vypracování uvedených plánů a doporučení musím koně a jeho životní prostředi vidět na vlastní oči, znát dobře jeho anamnézu, vyšetřit si ho osobně, a  znát případné postupy a závěry jeho předchozích terapiíí a ošetření. Konzultace prostřednictvím telefonu nebo e-mailu či FB neposkytuji!

Equine Touch

Equine Touch je tzv. měkká manuální technika vycházející z Bowenovy terapie. Pracuje se svaly, které se speciálními hmaty na speciálních místech těla "rozbrnkají" a tím kromě fyzického uvolnění měkkých tkání harmonizují tok krve i energie v těle.

Equine Touch je vhodný jako preventivní harmonizační technika u zdravých koní, ale také u koní po úrazu, v rekonvalescenci, či jako příprava na sportovní výkon. Působí lymfodrenážně a detoxikačně, odstraňuje bloky a podporuje obranyschopnost těla.

Ošetření Equine Touch trvá přibližně 20 - 30 minut. Pokud se provádí poprvé, je možné, že kůň bude potřebovat pár dní klidový režim, po opakovaném ošetření však koně často mohou normálně pracovat.

Tuto metodu se stále ještě učím, proto uvítám pacienty, které bych mohla minimálně 3x v rozestupu několika dní ošetřit a získat tak zpětnou vazbu a potřebné zkušenosti. Ošetření si nebudu účtovat.

Manuální techniky - ošetření lidí

Protože uvolněný a narovnaný kůň se pod ztuhlým a křivým jezdcem zase "pokazí", nabízím stejné služby i majitelům mých pacientů. Provádím ošetření osteodynamikou, což je kombinace Dornovy metody s uvolněním fascií a baňkováním, a metodou VHT (vibromuskulární harmonizační technika), což je lidská obdoba Equine Touch. A kromě toho - aspoň na vlastní kůži pocítíte a zažijete, jak je po ošetření vašemu čtyřnohému miláčkovi ;-)

Fyzioterapie, baňky, tejpy, propriocepce...

Podle potřeby provádím baňkování koní, především v návaznosti na Dornovu metodu, pokud je potřeba uvolnit zvláště stažené a zatuhlé fascie.

Provádím také tejpování koní, kterým převážně podporuji předchozí fyzioterapeutické ošetření. Kromě uvolnění svalů, uvolnění fascií a jizev, potlačení akutní bolesti, tejpování podporuje hojení ran (například pooperačních) a lymfatickou drenáž, čili odstranění otoků. Tejpy lze také tonizovat svaly a zpevnit šlachy a vazy a zlepšit jejích činnosti v rehabilitaci i tréninku.


V návaznosti na předchozí manuální terapie doporučuji majiteli i vhodné cvičení koní - strečink, posilování, rozvoj propriocepce a správných pohybových vzorců.
0
 .